Årligt tjek af højvandslukker, gulvafløb m. højvandslukker, rottespærre og pumpebrønd