Wisetrap/Smart Pipe

Slå dem ihjel i kloakken

WiseTrap/Smart Pipe er et produkt af WiseCon/Anticimexs. WiseTrap/Smart Pipe bliver sat ned i en brønd og ind i et rør. Man kalibrerer her produktet for at være sikker på at spydene når helt ned til bunden af røret. Herefter starter man WiseTrap/Smart Pipe og lukker brønden til igen.

I WiseTrap/Smart Pipe sidder der sensorer som opfanger om der løber en rotte igennem og aktiverer så fælden. Når fælden bliver aktiveret bliver der trykket  mejsler ned oveni rotter og slår den ihjel.

WiseTrap/Smart Pipe kan benyttes af private selvom som erhverv, de er effektive rottebekæmpere og koster ikke meget at holde kørene. WiseTrap/Smart Pipe er så effektiv en rottebekæmper at forskellige kommuner er begyndt at bruge dem.

Nedenfor kan du se hvordan produktet fungerer og hvor hurtig fælden er til at klappe sammen om rotten. Hvis du skulle være interesseret i at leje en WiseTrap/Smart Pipe, så kan du henvende dig til os på 20 14 82 86 eller du kan sende os en mail på post@kloak-ekspressen.dk

Wisetrap/Smart Pipe i aktion