Tætheds- og trykprøvning

Er dit system tæt?

Ved en tæthedsprøvning eller trykprøvning sættes et rør under tryk, ved hjælp af vand eller luft.
Vi arbejder under de to standarder der hedder DS 455 og DS/EN 1610, som sikrer kvalitetsarbejde.
Vi kan trykprøve brønde og tanke, fedtudskillere, olie- og benzinudskillere osv.

Når vi trykprøver, laver vi samtidig en rapport, så du kan se om røret er i orden eller den skal skiftes.

Det billede som er vist, er det udstyr vi bruger til at samle oplysninger og lave rapport i.

Alle de data som bliver opsamlet når vi laver trykprøvning bliver lagret digitalt og kan derefter sendes til kunden.

Sklarz trykprøvningsudstyr