Rottebekæmpelse

WiseBox
En alternativ rottefælde, som giver rotten stød og smider den i en skraldespand. 

 

Fang rotterne!

Fælder af mange forskellige typer har altid været anvendt i rottebekæmpelsen. Der er to grundlæggende vidt forskellige typer, nemlig de dræbende fælder og de levende-fangende. Levendefangende fælder kræver normalt mere plads end dræbende fælder, hvoraf den velkendte smækfælde er den mest almindelige.

Brug af fælder kræver ofte lidt erfaring for at få et tilfredsstillende resultat. Det skyldes ikke mindst rottens adfærd med en blanding af nysgerrighed og mistro over for alle nye elementer i omgivelserne.

Der kan gå flere dage, for en rotte går i en fælde. Undersøgelser med videooptagelser på Skadedyrlaboratoriet har vist, at den samme rotte kan gå hen til og rundt om en fælde nærmest uendeligt mange gange, før den vover sig i fælden. Det er et element i rottens undersøgende adfærd over for alt nyt i omgivelserne. Har man at gøre med en bestand af rotter, kan man begynde at benytte sig af en elektrisk rottefælde, som slår rotterne ihjel og smider dem i en skraldespand.

Kloak Ekspressen anbefaler at starte med almindelige rottefælder, og hvis man har rigtig mange, kan man benytte sig af elektriske rottefælder, som forklaret ovenfor.

Traditionel rottefælde
Dette er en traditionel rottefælde(Smækfælde)