Nedsivningstest

Har du en meget lerholdig jord eller er der andre grunde til at dit regnvand ikke siver så godt ned, så kan det være en god ide at få lavet en nedsivningstest. Nedsivningstest går ud på at finde ud af hvor lang tid det tager for det regnvand at sive ned igennem jordlagene.

Hvis det tager lang tid for regnvandet at sive ned, så skal man muligvis have udskiftet det jord, hvor dit nedsivningsanlæg skal ligge. Selvom at din nabo har en rigtig god jord, hvor vandet siver hurtigt ned, det betyder ikke at din jord også er god, det er meget forskelligt hvor jorden er god til at sive ned.