Autoriseret skadedyrs- /rottebekæmper

Flere og flere skadedyr

Kloak Ekspressen ApS har folk i firmaet som er uddannet autoriseret skadedyrsbekæmper. Det giver os mulighederne for at bekæmpe rotter på samme niveau som kommunens rottebekæmper.

Som autoriseret skadedyrsbekæmper er vi uddannet til at håndtere de produkter og giftprodukter som udrydder skadedyr bedst.

Skadedyr kan f.eks. være:

Rotter, mus, hvepse, muldvarper/mosegrise, dræbersnegle, myrer, væggelus, kakerlakker, fluer og fugle.

Muldvarper/mosegrise

Som autoriseret skadedyrsbekæmper har vi muligheden for at bruge gift de steder hvor det kræves. Giften pumpes ned i gangene i jorden, som derfor vil udrydde skadedyrene. Det er også muligt at bruge klapfælder. Disse anvendes sådan at man sætter fælden ned i gangen og når muldvarpen/mosegrisen forsøger at gå op igennem gangen, så klapper fælden.

Dræbersnegle

Dræbersnegle bekæmpes bedst med en kombination af gift og det man kalder et sneglehegn. Giften ligges i en form for tallerken, sneglene tiltrækkes af giften og spiser af det og dør.

Sneglehegnet sættes op, enten rundt om hele ejendommen eller rundt om de bede hvor man ikke vil have dræbersneglene.