Autoriseret skadedyrs- /rottebekæmper

Flere og flere skadedyr

Kloak Ekspressen ApS har folk i firmaet som er uddannet autoriseret rottebekæmper. Det giver os mulighederne for at bekæmpe rotter på samme niveau som kommunens rottebekæmper.

Som autoriseret rottebekæmper er vi uddannet til at håndtere de produkter og giftprodukter som udrydder skadedyr bedst.

Skadedyr kan f.eks. være:

Rotter, mus, hvepse, muldvarper/mosegrise, dræbersnegle, myrer, væggelus, kakerlakker, fluer og fugle.

Muldvarper/mosegrise

Som autoriseret skadedyrsbekæmper har vi muligheden for at bruge gift de steder hvor det kræves. Giften pumpes ned i gangene i jorden, som derfor vil udrydde skadedyrene. Det er også muligt at bruge klapfælder. Disse anvendes sådan at man sætter fælden ned i gangen og når muldvarpen/mosegrisen forsøger at gå op igennem gangen, så klapper fælden.

Mange gange vil klapfælder være nok bekæmpelse. Giften benyttes når problemet er så omfattende, at fælder ikke fungerer mere.

Dræbersnegle

Dræbersnegle bekæmpes bedst med en kombination af gift og det man kalder et sneglehegn. Giften ligges i en form for tallerken, sneglene tiltrækkes af giften og spiser af det og dør.

Sneglehegnet sættes op, enten rundt om hele ejendommen eller rundt om de bede hvor man ikke vil have dræbersneglene.

Væggelus

Væggelus er et stigende problem i Danmark.

Man er ret sikker på at væggelus har udviklet sig fra at være på flagermus, til også at kunne være på mennesker.

Når væggelus etablerer sig i et hus, befinder de sig gerne under lister og andet der er mørkt. Når vi mennesker, bevæger os i seng om aftenen, kommer væggelusene i sengene, sofaen og andet stof. Der vil de kunne suge blod og efterlade små røde knopper, som regel i klynger af 3 stk.

Når man skal bekæmpe væggelus, kan det være en længere proces, da man skal have detekteret væggelus og derefter bekæmpe med gift eller andet bekæmpelsesmiddel.

Hvepse

Hvis du nogensinde er blevet stukket af en hveps, så ved du hvor smertefuldt det kan være. Hvis du så forestiller dig 50 hvepsestik… Det er så mange, man kan få, hvis man vælger at fjerne et hvepsebo selv.

Derfor er der mange, som vælger at få et firma til at fjerne boet.

Vi har meget erfaring med af fjerne hvepsebo og når vi har været ved dig, så flytter hvepsene ikke ind på samme sted igen.

Myrer

Myrer findes over, under og i alt!

Hvis du bor i hus, kan du ikke undgå at have stiftet bekendtskab med myrer inde eller udenfor bygningen.

Man ser mange gange en bunke med sand, ved fodlisterne. Dette er et tegn på at der er myrer i gulv eller hulmur. 

Når man bekæmper myrer, gøres det med et middel, hvor myrerne tager giften med ned i boet. Dermed bekæmper man boet indefra og ikke kun de myrer som bliver ramt af giften.

Kakerlakker

Mange forbinder kakerlakker med udlandet og noget man slæber med hjem… Dette er dog ikke tilfældet, da vi har hjemmeboende kakerlakker i Danmark.

Kakerlakker kan godt lide varme og mørke, bl.a. bag dit køleskab.

Er du blevet angrebet af kakerlakker, så har vi flere af de godkendte midler mod kakerlakker. Mange gange kan det være nødvendigt at benytte flere forskellige midler, så der ikke opstår resistens over for giften.

Fluer

Almindelig husflue er vores hyppigst forekommende art af fluer i vores hjem.

Den er blot en af mange forskellige arter, af fluer.

Fluer er irriterende og sviner utrolig meget, i større forsamlinger.

Bekæmpelsen kan foregå med gift og/eller fælder.

Der findes et utal af fælder på markedet, men når det kommer til effektivitet, så er der få. Vi har fælder som kan skaffe dig af med din flue-udfordring.

Brun pelsklan

Brun pelsklan kommer oprindeligt fra Afrika, hvilket betyder at den er vant til varmere vejr. Dette har også den konsekvens at billerne bevæger sig indendørs, når de skal formere sig.

Vi vil kunne opleve pelsklannerne mørke steder, i sprækker og revner.

Bekæmpelse af brun pelsklan, vil først og fremmest, være effektiv rengøring og støvsugning. Dernæst kan vi sprøjte dem ned med vores insektspray og gøre så de med tiden vil gå hen og dø.

Støvlus

Hvis du tænker på nogle af de mindste insekter, som du kan komme i tanke om… Så slår støvlus de fleste.

Støvlusen er et meget lille insekt som lever af stivelsesholdige produkter, som er især mel og grynvarer.

Den holder til i fugtige områder i huset og gerne hvor der er mulighed for at spise af små svampevækster.

Støvlusen bekæmpes med gift og ved at nedbringe fugtigheden i området med støvlusene.

Bier

Bier er ikke et skadedyr, men kan vælge at bo et sted som ikke er hensigtsmæssigt i forhold til menneskers levesteder.

Bierne er ikke aggressive, medmindre de føler sig truet. Bierne stikker, men dør efter at de har stukket, derfor gør de det kun af nød.

Vi kan tilbyde at fjerne bierne, så den samme bi-familie ikke havner det samme sted igen.

Er der bier i din hulmur, er det typisk grundet et hul, hvor de har kunnet komme ind af. Det vil, efter endt behandling, være nødvendigt at lukke hullet i muren, for at sikre sig, at de ikke etablerer sig der igen.

Borebiller

Har du nogensinde set huller i et stykke træværk. Dette er borebillens værk. Borebillen lægger æg i sprækker eller huller i træ. Larven forpupper sig og bliver herefter til borebillen, som vil “bore” sig ud af træet.

Behandlingen foregår med godkendt gift, som er effektivt og hurtigtvirkende. Behandling af effekter, kan være fryse-/varmebehandling, gasbehandling eller ved brug af godkendte gifte.

Skægkræ

Vi bliver mere og mere internationale og vi får pakker osv. fra udlandet hele tiden.

Udfordringerne med skægkræ bliver større og større, i takt med at vi sender og modtager flere pakker end nogensinde.

Skægkræ kan blive imellem 15-19 mm lange og med lange antenner fremad og haletråde bagud.

De små nymfer (unger af skægkræ) er omkring 2 mm når ægget klækkes.

Vi benytter os af limfælder og gift som enten kan lægges som gift rundt i boligen eller sprøjtes ud langs gulvlister og andre steder hvor skægkræ er opdaget.

Giv et kald hvis vi skal kigge på dit skægkræ-problem.