Højvandslukke

Pas på dit hus

Har du fået vand i din kælder? Har du fået kloakvand op af dine riste eller på anden måde fået en vandskade? Så kan en højvandslukke muligvis hjælpe dig.

En højvandslukke går ind og modvirker at du får vand ind, hvis ikke de offentlige kloakker kan klare den massive regn.

Der findes 2 forskellige højvandslukke, en mekanisk og en sensorstyret. Den mekaniske lukker tæt når der kommer tryk udefra og lukker udelukkende med trykket. Den sensorstyrede har en sensor koblet på, den opfanger hvis der kommer vand modsat ind i røret og lukker dermed dens klapper, så der ikke kan komme vand ind.

Grunden til at man benytter sig af en højvandslukke med sensor, er hvis der er koblet et toilet på den kloak hvor højvandslukken sidder på. Dette skyldes at det er fækalieholdigt spildevand og derfor skal styres digitalt. Hvis der allerede er fugtproblemer, kan der være behov for dræn.

Nedenfor kan du se hvilke slags højvandslukke du kan få. Der er forskellige højvandslukke til de forskellige behov: