Wisecam/Smart Camera

Hold øje med rotterne!

WiseCam/Smart Camera er et produkt af WiseCon/Anticimex. WiseCam/Smart Camera er et kamera som man stiller op, de steder hvor man har behov for at vide om der er rotter. WiseCam/Smart Camera har bevægelsessensor, som betyder at den optager så snart den ser bevægelse.

Det er typisk i brønde hvor man vil se om der er rotter, men man kan også bruge dem ved en landbrugsejendom for at se om der løber mange mus rundt på ejendommen.

Den 1. video er en rotte som kravler lodret op af et betonrør, filmet med et WiseCam/Smart Camera. Den anden video er aktivitet af rotter i en brønd, selvfølgelig også filmet med WiseCam/Smart Camera. På den anden video kan man også tydeligt se at kameraet kun aktiveres når der er bevægelse.